Quran

“Yang Maha Pemurah,Yang telah mengajarkan Al-Qur’an.Dia menciptakan manusia.Mengajarnya pandai berbicara.” [Ar-Rahman (55) : 1-4]

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-quran dan sesungguhnya Kami pula yg akan menjaganya.” [QS Al-Hijr (15) : 9]

“Bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya). (yaitu) Seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Quran itu dengan tartil.” [QS Al-Muzzammil (73) : 2-4]

“Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.” [QS Al-Furqon (25) : 1]

“..Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” [QS An-Nahl (16) : 89]

“bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)” [QS Al-Baqoroh (2) : 185]

“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai fikiran mendapat pelajaran.” [QS Shad ( 38 ) : 29]

“Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. ” [QS Al-Baqoroh (2) : 2]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s